Blog rolniczego panelu IMAS Agri - wyniki, dyskusje, nowości.
7 marca 2018

Jeszcze sporo nie wiemy o zaradności kobiet – rolniczek

W Polsce kobiety stanowią 30% zarządzających gospodarstwami rolnymi, zgodnie z danymi Eurostat. Jest to jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej, jedynie w trzech krajach nadbałtyckich oraz Austrii i Rumunii proporcja jest wyższa. Średnia europejska wynosi 28%,a tylko w kilku krajach przekracza lub równa się 30%. W Finlandii, Malcie, Niemczech, Danii i Holandii proporcja nie przekracza 10%.

Trzy na dziesięć osób zarządzających gospodarstwem rolnym w Polsce to kobiety – rolniczki. Według badań IMAS Agri, połowa Polaków nie potrafi poprawnie wskazać liczby, przy czym częściej są to mężczyźni oraz osoby mieszkające w miastach. Bardziej trafne intuicje mają osoby młode, w wieku 15-29 lat oraz osoby starsze, w wieku od 60 do 64 lat. 54 procent z nich celnie szacuje status i rolę kobiet na wsi związaną z zadaniami menedżerskimi gospodarstw rolnych.

Przyjrzyjmy się bliżej, kto zaniżał a kto przeszacowywał te ilości. Osoby z wyższym wykształceniem zdecydowanie częściej wybierały odpowiedź, że tylko 10% kobiet zarządza gospodarstwami. 50 procent z nich zaniżyła więc wyniki, a tylko 40% oszacowała je prawidłowo. Biorąc pod uwagę płeć osób badanych, kobiety dużo rzadziej (34%) niż mężczyźni (46%) zaniżały % kobiet zarządzających gospodarstwami. Ale też częściej przeszacowywały (12% kobiet i 5% mężczyzn), czyli twierdziły, że aż 50% gospodarstw jest zarządzanych przez kobiety. Wśród mężczyzn więc rzadko zdarzali się tacy, którzy przeszacowywali rolę kobiet, ich oceny były albo trafne albo zaniżone. Porównywalna ilość mężczyzn (46-47%) przypisywała im 10% (zaniżona wartość) i 30% (prawidłową wartość).

Skąd biorą się nasze nieprawidłowe odpowiedzi?

Wydaje się, że wciąż mało jest wiedzy na temat sytuacji rolników, a tym bardziej rolniczek w Polsce. Praca i codzienna zaradność kobiet, także ta w zakresie zarządzania, jest mało widoczna. Jest to grupa słabo obecna w mediach. Nie ma więc możliwości weryfikacji uogólnień i stereotypów które narosły przez lata.

Obecnie, rolniczki jednak same organizują się, wspierają i promują. Biorą udział w polskich i europejskich konkursach związanych z innowacyjnością. W 2017 roku, w ramach konkursu KRIR, zauważone zostały panie prowadzące gospodarstwa specjalistyczne, z konkretnym pomysłem na prowadzenie biznesu, np. cydrownia, gospodarstwo hodowli pstrąga, gospodarstwo produkujące sery. Kobiety są też często motorem powstawania gospodarstw agroturystycznych. Ich aktywność widoczna jest w terenie, szczególnie prężnie działające koła gospodyń wiejskich, a także w Internecie. Rolniczki mają swoją stronę na Facebooku liczącą 44 tys. polubień. Promują tam młode, pełne energii kobiety, przełamujące stereotyp, że w polskich gospodarstwach pozostaje tylko starsze pokolenie.


Pobierz raport: Jeszcze sporo nie wiemy o zaradności kobiet – rolniczek

O badaniu

IMAS International w dniach 15-18 stycznia 2018 roku przeprowadził sondaż metodą ankiety internetowej CAWI, na kwotowej próbie Polaków n=500. Rozkład płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i regionu (NUTS 2) zgodny z rozkładem populacji mieszkańców Polski w wieku od 15 do 64 lat.

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat tego raportu? Napisz do nas:

 

Zostaw komentarz