Blog rolniczego panelu IMAS Agri - wyniki, dyskusje, nowości.
12 czerwca 2018

Skrót ASF słabo rozpoznawalny wśród Polaków

Afrykański pomór świń (ASF) to zgodnie z definicją Głównego Inspektoratu Weterynarii „groźna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba wirusowa świń oraz dzików”. Pomimo wysokiej śmiertelności zwierząt, choroba nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla właścicieli świń oraz dla producentów mięsa wieprzowego. W Polsce obecna jest od 2014 roku.

Z badań IMAS Agrii wynika, że Polakom trudno spontanicznie rozszyfrować skrót ASF. 90% z nas nie wie co on oznacza. Zdecydowanie lepiej radzą sobie mieszkańcy wschodniej i centralnej Polski, czyli tam gdzie ogniska choroby występują – w województwie podlaskim rozpoznawalność skrótu ASF sięga 30%, a w lubelskim – 23%. Z kolei najmniejsza rozpoznawalność skrótu jest w województwie pomorskim (4%).

Po rozszyfrowaniu skrótu, widząc nazwę „Afrykański Pomór Świń”, chorobę rozpoznaje już 75% Polaków. 50% z nich odpowiada pewnie, że słyszało o tej chorobie, a 25% że „chyba słyszało”.


Osoby, które słyszały o Afrykańskim pomorze świń, IMAS Agrii zapytało jak oceniają skutki tej choroby dla polskiego rolnictwa. Generalnie Polacy mają przekonanie o negatywnych konsekwencjach związanych z rozprzestrzenianiem się choroby. 76% badanych przewiduje negatywne skutki dla polskiego rolnictwa. Obecnie eksperci weterynarze wskazują przede wszystkim na konsekwencje ekonomiczne, straty dla hodowców trzody chlewnej.


Problem ASF rośnie na terenach Europy Środkowo-Wschodniej. Choroba rozprzestrzenia się od lat, a warunkiem jej ograniczenia jest „konsekwentne stosowanie środków bioasekuracji jak również przestrzeganie prawa w zakresie obowiązku rejestracji zwierząt i unikania zakupu zwierząt z niewiadomego źródła pochodzenia.” (za: prof. Krzysztof Niemczuk, prof. Grzegorz Woźniakowski – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)

Najwyższa Izba Kontroli w styczniu 2018 roku skrytykowała sposób realizacji programu bioasekuracji i wskazała na nieskuteczność dotychczasowych działań. Wnioski z kontroli podkreślają rolę rolników, hodowców w świadomym i dokładnym zabezpieczaniu hodowli. Kładą nacisk na profesjonalne doradztwo weterynaryjne i ściślejszy nadzór nad procedurami weterynaryjnymi. A także zmniejszenie populacji dzików na terenach zagrożonych.

 

Zostaw komentarz


%d bloggers like this: